titolo aŭtoro paĝoj eldonejo eldonjaro prezo
ABZ de amo Inge & Sten Hegeler 274 TK 1972 2,74
Amo kaj poezio Jan van Schoor 94
1928 0,94
Arĝenta duopo Baghy-Kalocsay 159 Literatura mondo Budapest 1937 1,59
Aventuro de ĉasisteto dum ekspedicio Ĉen Ŝjaŭ Ji 81 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1988 0,81
Brilas saĝo Ŭang Zikun 206 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1987 2,06
Bukedo al vi (mikronoveloj)
95 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1984 0,95
Cecilja Felix Timmermans 106 FEL 2000 1,06
Ĉinaj batalartoj
40 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1990 0,40
Ĉu li venis trakosme? Johán Valano 144 Stafeto 1980 1,44
Danĝera Ul' (tekstoj de la kanzonkasedo) Ĵak Lepŭil' 69 Edistudio 1980 0,69
De dood aan boord Deck Dorval 172 Sonorilo 1987 1,72
Dum vi estis kun ni István Nemere 165 Hungara Esperanto-Asocio 1988 1,65
Duonvoĉe  G.E.Maura 179 La Laguna 1963 1,79
Edelvejso Nisimura Masao 212 Japana Esperanta Librokooperativo 1956 2,12
Eigen taal als Esperanto (met los woordenboekje)(in oud-Nederlands) J.H.Roosdorp 177 Kluwer sen dato 1,77
El sisma zono Mikaelo Giŝpling 109 FEL (Stafeto) 1994 1,09
Esperanto en perspektivo Ivo Lapenna 844 UEA 1974 8,44
F.V. Dorno's Paraphernalia (2a eldono, numero 15 el 25 numeritaj ekzempleroj) F.V. Dorno 284 FEL 1984 2,84
Faktoj kaj Fantazioj (2a eldono) Marjorie Boulton 431 UEA 1993 4,31
Febro István Nemere 132 Hungara Esperanto-Asocio 1984 1,32
Feliĉaj la simplaj (diktita de la Spirito Valérium) Waldo Vieira 114 Federaçăo Espirita Brasileira 1982 1,14
Fundamenta Krestomatio (17a eldono) L. L. Zamenhof 446 Esperanto Publishing Company Ltd 1954 4,46
Fundamento de Esperanto - 9a eldono L. L. Zamenhof 355 Esperantaj Francaj Eldonoj 1963 3,55
Fundamento de Esperanto - eldono Franca L. L. Zamenhof 91 Belga Esperanto-Instituto 1931 0,91
Geografio de Ĉinio
110 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1974 1,10
Gerda malaperis Claude Piron 48 Fonto sen dato 0,48
Gvidlibro por supera ekzameno Red. Alfonso Pechan 358 Hungara Esperanto-Asocio 1979 3,58
Gvidlibro pri Pekino
162 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1986 1,62
Historia skizo de la internacilingva ideo G.P. De Bruin 40 Asocio de laboristaj Esperantistoj sen dato 0,40
Historio de la Esperanto-grupo "La Verda Stelo" 1907-1957 Henri Sielens 31 Belga Esperanto-Instituto 1957 0,31
Historio de la Esperanto-grupo "La Verda Stelo" 1957-1982 Red. Jules Verstraeten 28 Esperanto-grupo "La Verda Stelo" 1982 0,28
Historio de la mondolingvo E. Drezen 241 Ekrelo 1931 2,41
Homo Eduardas Miezelaitis 94 Vaga 1986 0,94
Ili vivis sur la tero Maryvonne kaj Bruno Robineaŭ 243 opera 1998 2,43
Jaĥto veturas for... kaj veturigas la morton Deck Dorval 190 FEL 1983 1,90
Kaj la ceter' - nur literaturo Gaston Waringhien 350 Stafeto 1983 3,50
Kantlibreto de Ĵomart kaj Nataŝa Ĵomart kaj Nataŝa 32 Kultur-komerca centro "Esperanto" sen dato 0,32
Kapturnoj Higinio García 159 FEL (Stafeto) 1999 1,59
Kara diablino Boatman 112 Stafeto 1979 1,12
Knedu min, sinjorino! Renato Corsetti k.a. 24 La Kancerklinikoteko 1995 0,24
Koloraj nuboj Haŭ Ĵan 149 Fremdlingva Eldonejo Pekino 1977 1,49
Komputeko prikomputila terminokolekto Yves Nevelsteen 44
2007 0,44
Konto de l' vivo Paul Gubbins 139 FEL (Stafeto) 1998 1,39
Kredu min, sinjorino! Cezaro Rossetti 278 Edistudio 1990 2,78
Krokize de mia ĝardeno (1a eldono) István Nemere 58 Kooperativo de la Literatura Foiro 1992 0,58
Kromosomoj Lorjak 155 FEL (Stafeto) 1989 1,55
Kumeŭaŭa la filo de la ĝangalo Tibor Sekelj 95 Stafeto 1979 0,95
Kuracaj manĝaĵoj Ŭeng Ŭejĝjan 63 Ĉina Esperanto-Eldonejo 1986 0,63
Kvin Noveloj F. Tuglas 126 Eesti Raamat 1984 1,26
Kvio Oĉjo Dadaev 47 Impeto 1997 0,47
La aventuroj de L.R.M. Stultulof la X-a F.V. Dorno 139 Hungara Esperanto-Asocio 1939 1,39
La Ĉaka milito K. Neufeld 32
1985 0,32
La fermita konko Julian Modest 80 Al-fab-et-o 2001 0,80
la fratoj Leonkoro Astrid Lindgren 128
1987 1,28
La gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj Kálmán Kalocsay 20 Artur E. Iltis 1980 0,20
La idolo plej longe vivanta Martinus 100 La spiritscienca Instituto de Martinus 1961 1,00
La konsilanto pri la Esperanta gramatiko (2a eldono) G.J.Degenkamp 105 Bond van Arbeiders-Esperantisten sen dato 1,05
La liturgio de l' foiro Jorge Camacho 20 (memeldono) 1998 0,20
La longa marŝo J.H.Sullivan 24 Esperanto Teachers Association 1968 0,24
La ludanta lumo Leopold Vermeiren 93 FEL 1995 0,93
La nica literatura revuo (4a jaro, numero 6, julio-aŭg 1959) Ĉefred. G. Waringhien 40
1959 0,40
La nova realismo (luksa eldono) Bruno Vogelmann 191 Kava Pech 1989 1,91
La nuda feino Leopold Vermeiren 111 FEL 1993 1,11
La ora pozidono Julian Modest 68 Hungara Esperanto-Asocio 1984 0,68
La perdita honoro de iu Katarino Blum' Heinrich Böll 154 Bleicher Verlag 1978 1,54
La senpera verbigo de adjektivoj H.A.de Hoog 31 Artur E. Iltis 1978 0,31
La verda raketo Jean Forge 149 Fondumo Esperanto Helsinki 1973 1,49
Lasu min paroli plu! Claude Piron 128 Fonto 1984 1,28
Laŭdo de l' Stulteco Erasmo 111 UEA 1988 1,11
Liberecanaj pensoj 1
200 SAT 1999 2,00
Lingvistikaj aspektoj de Esperanto John Wells 76 UEA 1978 0,76
Lito apud la fenestro Betty Salt 108 UEA 1999 1,08
Lukio aŭ azeno Lukiano 44 Fonto 1988 0,44
Lumo kaj ombro V. Eroŝenko 94 Japana Esperanta Librokooperativo 1979 0,94
Mahatmo Gandhi Huberto Rohden 183 Associaçăo Esperantista do Rio de Janeiro 1972 1,83
Malantaŭ la muroj - puzleroj pri Ĉinio Sabira Stahlberg 78 Internacia Kultura Laborejo 1994 0,78
Metodiko de la Esperanto-instruado (2a eldono) Rudolf Rakuŝa 189 Slovenia Esperanto-Ligo 1970 1,89
Meznokto metropola Krys Ungar 111 FEL 1991 1,11
Militirado norden kaj suden (bildrakonto)
170 Fremdlingva Eldonejo Pekino 1972 1,70
Mina milito (fotorakonto el filmo)
178 Fremdlingva Eldonejo Pekino 1971 1,78
Murdo en Esperantujo Daniel Moirand 173 FEL (Stafeto) 1988 1,73
Ne tiel, sed tiel ĉi!  (Konsilaro pri Stilo) F. Faulhaber 63 SAT 1996 0,63
Nederlando koncize Red. van Hezik & Verheijen 55 Oficejo por informaj Publicaĵoj 1983 0,55
Nova Ezopo Ŝtefo Urban 127 Stafeto 1961 1,27
Nur tri kolorojn Elli Urbanova 139 Stafeto 1959 1,39
Okuloj Marjorie Boulton 175 Stafeto 1967 1,75
Ombro de meditoj Leonas Busma 110 Vaga 1981 1,10
Ora duopo Baghy-Kalocsay 183 Hungara Esperanto-Asocio 1966 1,83
Panoramo el subaj fontoj Elli Urbanova 95 Ĉeĥa Esperanto-Asocio 1981 0,95
Parnasa gvidlibro (3a eldono) Kalocsay-Waringhien-Bernard 207 Edistudio 1984 2,07
Paŝoj al plena posedo (1a eldono) William Auld 237 Heroldo de Esperanto 1968 2,37
Patriotismo kaj registaro k.a. eseoj Leo Tolstoj 74 Cercle Espérantiste de l'Agenais 1981 0,74
Perfekta civitano Sándor Szathmári 456 Hungara Esperanto-Asocio 1988 4,56
Peza vino (dulingve ĉeĥe-esperante) Elli Urbanova 37 Kava Pech 1996 0,37
Pinta krajono Reto Rossetti 127 Stafeto 1959 1,27
Plukitaĵoj Ĝ. Ĥalil Ĝibran' 96 Fonto 1986 0,96
Poeto fajrakora Marjorie Boulton 144 Artur E. Iltis 1983 1,44
Post la kurso - tweede druk De Bruin & Faulhaber 85 Bond van Arbeiders-Esperantisten sen dato 0,85
Pri lingvo kaj aliaj artojo William Auld 216 La Laguna 1978 2,16
Proverbaro Esperanta L. L. Zamenhof 167 Stafeto 1961 1,67
Proverbaro laŭ L.L.Zamenhof (ordigitaj laŭ ritmo) L. L. Zamenhof 142 Tamtama Eldonejo 1976 1,42
Robinson Kruso - Legolibro por geknaboj laŭ Campe (3a eldono) Komp. H.J.Bulthuis 130 W.J. Thieme & Cie 1932 1,30
Saltego trans jarmiloj Jean Forge 192 Esperanto-Fako (Leipzig) 1924 1,92
Se aŭskultas la animo Guido Gezelle 45 Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj 1939 0,45
Se aŭskultas la animo Guido Gezelle 53 FEL 1999 0,53
Sen Eliro, La respektema p... Jean-Paul Sartre 111 Esperantaj Francaj Eldonoj 1964 1,11
Steloj de Eger (bildrakonto) Géza Gárdonyi 64 Hungara Esperanto-Asocio 1979 0,64
Ŝtupoj sen nomo Baldur Ragnarsson 127 Stafeto 1959 1,27
Sub influo de alkoholo J. Herbert Sullivan 92 FEL 1991 0,92
Sub la jugo Ivan Vazov 462 Bulgara Esperantista Asocio 1959 4,62
Sub la nordlumo Brazdzionyte-Oskeliuniene 48 Panevezys 1991 0,48
Sub la signo de socia muzo Red. William Auld & Stefan Maul 120 FEL (Stafeto) 1987 1,20
Sukurado kaj tujaj flegoj Christian Bertin 100 (memeldono) 1989 1,00
Sur kampo granita István Nemere 125 Hungara Esperanto-Asocio 1987 1,25
Tagkajero en prizono Ho Chi Minh 106 Fremdlingva Eldonejo Hanojo 1966 1,06
Tra l' silento Edmond Privat 36 Hungara Esperanto-Asocio 1989 0,36
Tra la labirinto de la gramatiko (5e druk) F. Faulhaber 344 Bond van Arbeiders-Esperantisten 1950 3,44
Tridek roluloj Stefan MacGill 72 TEJO 1981 0,72
Unufingraj melodioj William Auld 126 Stafeto 1960 1,26
Urd Hadda werd vermoord Deck Dorval 152 De Koofschep 1993 1,52
Vastas la mondo, multas laboro Kim Woo-Choong 219 Shin Cheon Ji 1998 2,19
Vivo de Lanti Ed Borsboom 273 SAT 1976 2,73
Vivo de Zamenhof - 2a eldono Edmond Privat 133 The Esperanto publishing Co. Ltd. 1937 1,33
Vizito sur la teron István Nemere 168 Impeto 2001 1,68
Vojaĝoj inter la tempoj K. Kalocsay 197 La Laguna 1966 1,97
Vóór het eksamen A.
30 Federatie van Arbeiders-Esperantisten sen dato 0,30